donderdag 29 maart 2018

Advaita en devotie


Advaita gaat over: Ik ben God. ‪
Bhakti gaat over: Ik ben toegewijd aan God.
Bij Jezus vind je beiden terug!
Bhakti en Advaita zijn een of behoren een te zijn.
Zonder Bhakti wordt Advaita gauw navelstaren.
Zonder Advaita wordt devotie gauw eenzijdig.


donderdag 25 januari 2018

Wat is non-dualiteit?

Roept ook dualiteit op, doet je daaraan denken, als je denkt aan non-dualiteit. Want wat is immers eenheid?
Het gezeur over eenheid, doet je angstvallig vluchten voor ervaringen van afgescheidenheid. Terwijl juist afgescheidenheid aandacht verdient en geen vluchtgedrag. Kijk maar naar je angst, wees niet bang voor je angst.
Non-dualiteit behoort je sterker te maken, omdat juist alles aandacht verdient, dat is eenheid. Je bent niet gespleten maar als je vlucht wel. Want dan leef je in ontkenning van iets of iemand.
Kijk maar naar jezelf, wees alert. En ze zeggen dat dat de kern is van de hele boodschap van de Boeddha. Alert zijn, aanwezig zijn. Zoals Jiddu Krishnamurti dat omschreef met: keuzeloos gewaarzijn. De waarnemer is het waargenomene.
Ja, het klopt. Er wordt heel divers gedacht over het begrip non-dualiteit.
….

donderdag 18 januari 2018

Politiek versus verlichting

Politiek richt zich voornamelijk op de massa. Politieke leiders en partijen worden gekozen door een veelheid van mensen. Politiek gelooft in de beheersing van de massa, door: rechten, plichten en straffen. Daarbij worden rechters, psychiaters (medicijnen), politie en het leger ingezet.
Zelfkennis wordt niet geleerd op onze scholen. Je wordt klaar gestoomd om een van de schakels te worden in de samenleving. Dat deze democratisch is of niet. Alle kennis op scholen staat in dienst van de samenleving. Of dat nu deze christelijke, islamitisch, communistisch,... is!
Je dient je aan te passen! Wie te veel uit de toon valt wordt opgesloten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Rusland, Noord-Korea,… Ook worden enorm veel christenen vervolgd, zoals in Afghanistan, SomaliĆ«,  Iran,…
In Nederland word je gedwongen belasting te betalen voor alles en nog wat. Dat je nu wel of niet – bijvoorbeeld - in het leger gelooft, doet er niet aan toe. Er gaan simpelweg vele miljoenen naar defensie. Wie zijn belasting niet betaalt, krijgt het aan de stok met de Nederlandse staat, die over diverse machtsmiddelen beschikt!
Als de samenleving werkelijk een afspiegeling is van onze innerlijke staat, krijgt de politiek nimmer haar zin. Wat de vrede in de wereld betreft. En dat bewijs zie je terug in de wereldgeschiedenis toe nu toe!
Geld is de nieuwe godheid. En iedereen lijkt deze godheid te dienen. Ook de zogenaamde onafhankelijke wetenschap. Bijna iedereen in de samenleving wil simpelweg macht en of geld hebben. Meer en meer…
Vijfentwintighonderd jaar geleden leerde Gautama de Boeddha verlichting, vijfhonderd jaar later Jezus. Beiden zeiden: Haat wordt nimmer door haat verdreven. En deze mensen praktiseerden dat ook. Zij hadden de liefde gerealiseerd in zichzelf. En zij hadden geen politieke ambities! Zowel de Boeddha als de Christus zeiden dat wij het licht zijn in de wereld. Na hen kwamen nog vele andere leraren met zo’n boodschap. Hun boodschap is subtiel omdat ie via de enkeling gaat.
Zelfkennis of verlichting is geen een of andere theorie.
Wie gelooft in politiek heeft duidelijk nog niet echt zichzelf leren kennen.
Politiek kan alleen werken als het in dienst komt van mensen en niet over haar wil heersen. Zoals Jezus ook over de sabbat zei: De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat. Dat kun je ook zeggen over het verstand,…
Als liefde niet wordt gezien en gerealiseerd als de bron van iedere grote verandering, missen we met zijn allen de boot. Veranderen samenlevingen niet echt tot op de bodem en blijft angst regeren.

maandag 15 januari 2018

Bijeenkomst Non-dualiteit

(Huis)bijeenkomst in het licht van non-dualiteit.
Gegeven door Nathan en Chandra Wennegers, auteurs van het boek Ahawah.
‘Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.’
Kunnen we onszelf echt leren kennen? Er is ruimte voor de invalshoeken van een Jiddu Krishnamurti, Jezus, Boeddha, Nisargadatta,… maar de enige ware ‘invalshoek’ is direct hier en nu.
Bloemendaal: zondag 21 januari, 14:00 – 16:00 uur. Toegang gratis.
Aanmelden via e-mail: nondualiteit@xs4all.nl of 0619438736.

Het begrip advaita betekent hetzelfde als non-dualiteit. Alleen het begrip non-dualiteit hoeft bij gebruik niet specifiek te verwijzen naar de advaita vedanta, uit India. Je hebt namelijk ook bijvoorbeeld de non-dualiteit binnen zen, zenboeddhisme. Of de non-dualiteit binnen de leringen van Jezus van Nazareth. Of de non-dualiteit van Een cursus in wonderen. Et cetera.


zondag 14 januari 2018

Haat

Ik ervaar altijd of regelmatig heel veel haat binnen of vanuit het advaita-wereldje. Er is heel veel onbegrip. Iedereen weet het beter dan iedereen. Maar ik vraag me af of dat het ooit anders is geweest, binnen welke filosofische stroming ook?
Je denkt anders dus je voelt anders, en dan heb je gauw twee of meerdere partijen, is het niet zo?
Filosofie kan daarom dan ook geen antwoord zijn binnen deze wereld.
De ervaring van liefde is geen filosofie. Als je hart echt ontwaakt voor alles en iedereen, dan begrijp je dat je niet om iets of iemand heen kunt in liefde. Ook al zijn haar of zijn gedachten anders. Maar we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Liefde is niet logisch. Je ervaart liefde of niet.
Staat advaita in dienst van het hart of niet?