zaterdag 11 november 2017

I Am groep

Als ‘ik ben’ geïdentificeerd is met de bodymind kun je spreken van jiva.
Als ‘ik ben’ de bodymind heeft weten los te laten, kun je spreken van Brahman.
Ik ben die Ik Ben, is God.
Onze zogenaamde individuele ziel, gebonden aan het leven, is jiva.
Maar als de kruik breekt, en er geen binnen en buiten meer is, is er sprake van Godrealisatie.
De ruimte binnen de kruik bestaat enkel als illusie. De kruik geeft deze illusie.
Ook al realiseer je ‘ik ben’ maar is de kruik nog heel, leef je nog in het concept van: atman – Brahman.
De kruik is niets anders dan ons ego, de identificatie met de bodymind.

‘En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.’ – HSV.
“Alles wat ik met zekerheid kan zeggen, is ‘Ik ben’. De rest bestaat uit gevolgtrekkingen.”- Sri Nisargadatta.
‘IK BEN heeft jouw geloof of ongeloof niet nodig! Gezien vanuit IK BEN is er geen verschil. Aanvaard volledig IK BEN, dat is alles.’ – Poonjaji.
‘Het Zelf is iedereen bekend, maar niet duidelijk. Je bestaat altijd. Het zijnde is het Zelf. ‘Ik ben’ is de naam van God.’ – Sri Ramana Maharshi.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten