zondag 5 mei 2019

Advaita

Gaat niet over succes of je bodymind. Gaat niet over een zijn met de wereld. Gaat niet over wetenschap en psychologie. Gaat niet over zelfvervulling en doen waar je zin in hebt. Maar gaat over de kern van je wezen als mens. Gaat over bewustzijn. Gaat niet over iemand maar over het onpersoonlijke. Gaat over vrij zijn zonder moeite. Gaat niet over een bepaalde weg maar over inzicht, zelfkennis hier en nu. Advaita gaat niet over wat je ziet. Advaita gaat niet over het object. Ik Ben dat ben je simpelweg al. Maar twijfel doet je onderworpen zijn aan de illusie van de bodymind, iemand of iets zijn. Onwetendheid doet je denken, geloven dat Ik Ben in het verlengde ligt van het brein! Je hebt een brein en bent bewustzijn. Advaita gaat niet over India en traditie maar over verlichting, zelfrealisatie. Ik Ben is geen onderdeel van het probleem dat wereld heet. Ik Ben versterkt niet je lijden. Ik Ben staat voor verlossing! Advaita is een verwijzing naar Tat Tvam Asi. Je kunt niet naar jezelf wijzen. Je kunt enkel jezelf zijn en dat ben je al in wezen. Ik Ben die Ik Ben. God is niet van deze wereld. God is niet de schepper van deze wereld. God is niet in conflict met deze wereld. In God is geen verzet en in liefde is alles een maar niet omdat God de wereld – ook – is! Zoals de aarde niets is zonder de zon, is ons leven niets zonder Ik Ben. ‘Gij zijt de Allerhoogste Brahman, het Eeuwige Tehuis, het Heiligste der Heiligen, het Eeuwige Goddelijke Zelf (Purusha), de Oorspronkelijke God, de Ongeborene en de Alomtegenwoordige.’ – Bhagavad Gita 10:12.

Bodymind


Denken en lichaam.
Je zintuigen overvallen jou!
Je denken neemt bezit van jou!
De ene keer gil je het uit van onderworpenheid aan deze wereld!
De andere keer gil je het uit van plezier en vrijheid blijheid!
Maar nooit is er dat Antwoord, die volmaakte innerlijke rust.
Nimmer ontdek je dat wat vrij is van denken en lichaam.
Je zoekt je vrijheid binnen denken en/of lichaam.
Je gelooft dat je bestaan onderworpen is aan denken en/of lichaam.
Dat Ik Ben een vrucht is van deze wereld.
Je hebt nimmer rechtstreeks gezien, gerealiseerd, dat Ik Ben, jouw aanwezig zijn, nergens aan onderworpen is. Dat JIJ vrij bent!
Door je onwetendheid ga je mee met denken en lichaam. Nimmer durf je, heb je de moed 100% nee te zeggen!… Neti, neti!
Nimmer kom je uit bij jeZelf. Dat wat je al bent. Dat wat al vrij is.
Hieraan zit niets mystieks, het is een ontwaken. Ik ben die ik ben.

maandag 15 april 2019

Wij zijn gelijk aan God, ja God zelf

Wij zijn gelijk aan God, ja God zelf. En als God hoef je niets te doen. Jouw aanwezigheid is voldoende. Het feit dat je hier en nu bent. Maar als je ge├»dentificeerd bent met de wereld, ben je onderworpen aan al haar acties. (Lees verder boek Zelfrealisatie.)

Geloof mij: God houdt altijd van je!

Geloof mij: God houdt altijd van je! In liefde namelijk is er geen dualiteit, afgescheidenheid. Deze liefde kan je realiseren. Dan ben je gelijk aan God. Maar ook als je deze liefde niet bewust bent, is zij er wel. (Lees verder boek Zelfrealisatie.)

Ja, de Waarheid maakt ons vrij


Ja, de Waarheid maakt ons vrij.
Waarheid, dat geen kennis is uit een boekje.
De leraar is als een spiegel. Waarin je al je sterke- en zwakke punten
mag zien, zonder enig oordeel. Want het oordeel houdt ons gevangen in
deze wereld. (Lees verder boek Zelfrealisatie.)