dinsdag 31 oktober 2017

Non-dualiteit onderuit?

Kijk, de filosofie van non-dualiteit bevat vaak ook gedachten als schepper en schepping. Dat ‘God’ alles is.
Het geloof in een schepper maakt dat dan ook weer mogelijk.
Volgens mij kun je hoogstens zeggen dat alles wat we waarnemen, energie is. Dat ‘alles’ daarom een is.
Maar Dat wat we werkelijk zijn is geen materie of energie. ‘God’ is niet onderworpen ergens aan, zogezegd. Maar ‘God’ is niet de schepper van de wereld die we waarnemen. Zowel, dan zou hij er  ook onderdeel van uitmaken!
Dat wat we werkelijk zijn is tijdloos. En materie kent tijd. Zelfs een super kleine fractie van een seconde is tijd.
Nu haal ik even hier Charles Darwin aan, die de hele wereld op zijn kop zette en nog hier en daar! Welke filosoof, onderzoeker, verlichte,… in het verre verleden kende de evolutietheorie, zoals Darwin uiteenzette? We denken vaak de evolutietheorie te begrijpen maar die zit best wel gecompliceerder in elkaar, bij nader inzien. Want ook heel vroeger dacht men al aan evolutie.
Darwin verwierp het bestaan van een schepper. De natuur volgt gewoon zichzelf.
Geloof je echter in een schepper, zoals vrijwel iedereen vroeger deed (- behalve met uitzondering bijvoorbeeld de Boeddha, want die verwierp dat idee ook al), dan ben je gevoelig, sta je open voor het verhaal dat alles een is. Dat alles God is, et cetera.
Maar… Darwin beweerde weer niet dat God niet bestond (of wel bestond). Eigenlijk deed de Boeddha dat ook. Hij vond ‘God’ niet relevant, te metafysisch. Waarom zou je dat vraagstuk proberen op te lossen als je nu lijdt? Zijn leer ging direct in op het lijden van de mens en het beëindigen daarvan.
Goed, als er geen schepper bestaat, iets of iemand die alles heeft bedacht en gemaakt, kom je gewoon uit bij de wereld die we simpelweg waarnemen. Ja, alles is een, omdat alles energie is. Maar niet een, omdat de wereld ook ‘God’ is.
Dan kom je weer bij de al oude gedachte: Wel in de wereld zijn maar niet van de wereld zijn.
Volgens mijn beste inzien, is het een volkomen dwaalleer om te zeggen dat alles hetzelfde is. Want dat is dus niet zo, nader bekeken. Zoiets vraagt radicale zelfkennis. Nu, direct, tijdloos, zonder dat daarin gedachten de heersende partij zijn. Want gedachten vertegenwoordigen tijd. Achteraf kun je altijd gedachten ergens overhebben.
Je bent niet je gedachten: wel menselijk gesproken, omdat gedachten heel praktisch kunnen zijn. Zoals de gedachten van een wekker zetten, op tijd opstaan, en dergelijke.
Volgens mij is het nuttig om eens nader de evolutietheorie te bestuderen. Zodat we de filosofie van onze voorouders opnieuw bekijken.
Een zelfcorrigerende non-dualisme. :D
In God zijn we een. Omdat in God geen afgescheidenheid bestaat. Liefde kent geen afgescheidenheid. Maar liefde, God of welke naam je Het ook geeft: is niet de wereld. Noch de schepper ervan.
Het bestaan is onderworpen aan zichzelf. Maar Dat wat we werkelijk zijn, is nergens aan onderworpen. Toch verandert onze samenleving door Dat, als we Dat als onze ware natuur leren kennen.

maandag 30 oktober 2017

Twee goeroes...

(in dit voorbeeld) …die behoorlijk onderuit gingen en toch weer opstonden om verder te gaan:
James Arthur Ray bekend o.a. van The Secret. (Zie de documentaire bijvoorbeeld op Netflix over zijn leven: Enlighten Us.) En Andrew Cohen, allen zeker bekend hier denk ik. Ooit een leerling van Poonjaji. Kreeg behoorlijke problemen met zijn volgers! (Zie eventueel het recente interview met hem, over zijn spirituele leven: http://www.andrewcohen.com/michael-wayne-leading-edge/)
Behoor je zulke goeroes een tweede kans te geven?


Video - Zeg niet dat je ziek bent


zondag 29 oktober 2017

Satsang

Niet op zondag naar de kerk of misschien ook. Lekker naar de satsang.
Zitten in vrede. Net als in de kerk. Maar bij satsang ben jij God en niet langer Jezus of alleen Jezus.
De kerk heeft de boodschap van haar meester dood georganiseerd. En denk nu niet dat alle kerken leeglopen. Er bestaan tegenwoordig kerken waar duizend mensen per dag komen, ja hier: in Nederland! Denk maar o.a. aan: https://hillsong.com/netherlands/
Je zou haast je oud en stoffig gaan voelen bij een satsang hier, in de plaats van een dienst van Hillsong bij te wonen. Echt, daar komen hele jonge en moderne mensen bijeen en ze hebben een geweldig band, veel muziek en alles in een omgeving, die te vergelijken is met een moderne discotheek, als ze al niet zo’n ruimte hebben afgehuurd voor hun evangelie: dat hun Jezus God is.
Moslims en joden zijn daar niet zo blij mee: dat een mens tot God wordt gemaakt.
Ik ook niet trouwens, ik ben ook niet voor het verafgoden van een mens. Of we zijn allen God of niemand.
Aan Jezus zelf heeft het niet gelegen, hij zei (zie voor jezelf in het Nieuwe Testament) regelmatig tijdens zijn leven hier op aarde: Jij bent het licht in de wereld. Jij bent de zoon van God. Jij bent het zout der aarde. Onze Vader… Ik noem jullie mijn vrienden.
Maar in de vierde eeuw na Christus, heeft de kerk besloten dat Jezus God is, alleen.
Nu ga ik dan liever naar een satsang. Daar ben ik ook God. Of de leraar is zichzelf daar alleen lekker aan het oppoetsen.
Een ware leraar verwijst altijd naar de innerlijke leraar. Wees een licht voor jezelf.
- O ja, op 5 november in Bloemendaal… Meer info: www.nondualiteit.blog

Zeg niet dat je ziek bent

Jij bent niet ziek, hoogstens je lichaam.
‘Ik ben’ is niet ziek.
Identificeer je nimmer met iets, wat je niet werkelijk bent.
Denk niet dat je ziek bent.
Neem hoogstens waar wat je ziet. Ontken niet wat je ziet. Maar denk daarbij niet dat jij ziek bent. Geen seconde. Laat de gedachte niet toe. Jij bent hoogstens gewoon jij. In de wereld maar niet van de wereld.
We trekken graag alles persoonlijk aan. ‘Goh ik ben ziek, ik voel me niet zo lekker vandaag.’
Heb jij de moed om je goed te voelen, ondanks alles?
Je bent reeds vrij.
Het lichaam doet toch wel wat het doet.
Ik sterf niet maar het lichaam. DAT is tijdloos.
Twijfel geen seconde aan het feit dat je reeds vrij bent. Nimmer gebonden, dan hoogstens in en door je denken.
Kijk naar je ware zelf.
DAT kan niet ziek zijn.

zaterdag 28 oktober 2017

Hoe gek ben jij? Al 'verlicht'?

Jezus als Boeddha werden voor gek verklaard, uitgelachen toen zij verklaarden verlicht te zijn.
Boeddha ontmoette na zijn ontwaking een man op zijn pad, die zei: ‘Goh, wat straal jij.’ Boeddha zei dat ie ontwaakt was. Maar deze spontane voorbijganger geloofde dat niet en liep weer verder…
Toen Jezus aan zijn werk begon, verklaarde zijn familie hem voor gek: ‘Kom toch naar huis…’
Ook de moeder van Ramana Maharshi smeekte haar zoon terug te komen naar huis. Maar dat deed hij dus niet…
Toen 21 jaar lang Bhagwan (Osho) door India trok om o.a. lezingen te geven, zei hij daarbij nimmer in het openbaar voor het enkele duizendkoppige publiek dat hij verlicht was: ‘Dan zouden ze mij hebben vermoord.’
Toen in 1929 Jiddu Krishnamurti afstand deed van de organisatie van De orde van de ster, werd hij ook voor gek verklaard door de nodige mensen, die hem eerst steunden. ‘Bezeten,’ zou hij zijn.
Misschien lach je ook weleens om al die verhalen over verlichte zielen, mensen op het internet en Facebook.
Ook hoor je van verlichte leraren die massaal gedemoniseerd worden, zoals: Andrew Cohen, Da Free John, Sathya Sai Baba,… Om hier maar even enkele grote en bekende namen te noemen!
Toch zegt Jezus ook, dat je geen lamp die is aangestoken vervolgens ergens onder verbergt. Nee, juist duidelijk ergens neerzet.
Aan de ene kant is ‘jouw verlichting’ een uitnodiging aan anderen om ook eens bij zichzelf naar binnen te kijken. Maar ook en ik denk vooral een uitnodiging tot reacties als: ‘De zoveelste boeddha!’ … ‘De zoveelste goeroe!’ … ‘En wie denk je wel dat je bent?’ … ‘Antichrist!’ … En dergelijke.
Misschien heb je vrienden die aardig naar je zijn.
Bhagwan koos ervoor om pas echt uit de school te klappen, toen hij zich ergens vestigde, niet langer rondtrok. In zijn ashram sprak hij vrijuit over zijn verlichte staat.
Jezus echter bleef rondtrekken en werd vervolgens door zijn ‘grote mond’ gekruisigd.
Jiddu Krishnamurti richtte zich meer op zijn leringen in het openbaar!
Als jij zegt dat je gelijk bent aan God, heb je gegarandeerd de poppen aan het dansen!
Je kunt natuurlijk ook niets zeggen (niets openbaar maken) en gewoon iedereen afkraken die voor jouw voeten loopt. Iedereen stelselmatig afbranden. Want hoeveel mensen denken niet Het begrepen te hebben maar zwijgen daar toch liever over maar voeren indirect een strijd?
Er zijn mensen die graag bekend worden als verlicht zijnde, omdat dat veel aandacht zal genereren. Dat hopen zij in ieder geval! Devote mensen met de handpalmen tegen elkaar: ‘Namaste.’ Verlichting als egotrip…
Andrew Cohen had kritiek op zijn eigen leermeester Poonjaji maar werd tenslotte zelf genadeloos afgebrand, o.a. door, nota bene, zijn eigen moeder.
Het mooie van de hedendaagse Westerse advaita- en satangbeweging vind ik, dat daar gewoon openlijk wordt gesproken over eigen verlichting. Daarbij staat echter wel wijselijk op de website satsang.nl: “Plaatsing op de agenda is geen 'keurmerk' dat degene die satsang geeft gerealiseerd is. Het is aan de zoeker zelf om het kaf van het koren te scheiden. Hetgeen een deel is van het spirituele proces.”

woensdag 25 oktober 2017

Spirituele dictators?!

Het zoeken naar verlichting heeft niets te maken met het zoeken of het accepteren van autoriteit. Zelfs de grote Boeddha zei: ‘Je moet niets van mij aannemen, alleen maar omdat ik het zeg. Ik nodig je uit om mijn leringen te onderzoeken op waarheid.’
Wie als een god wil aanbeden worden, is geen licht voor zichzelf en zeker niet voor iemand anders. Maar met reclame en een flinke dosis charisma kun je behoorlijk ver komen, zoals blijkt uit de documentaire: Kumare.
Ook zei de Boeddha: ‘Een wijs mens leert zelfs van een dwaas.’ Ook dat blijkt uit die documentaire. 
Je vindt zat autoriteiten binnen de georganiseerde godsdiensten. Maar omdat je de Waarheid niet kunt organiseren, kun je deze georganiseerde bendes gerust naast je neerleggen, vind ikzelf.
Jiddu Krishnamurti zei dat liefde voor de Waarheid genoeg was. Ook vertelde hij, dat de Waarheid een land is zonder paden. Geen techniek, geen methode, geen traditie,…
Over een spirituele gids zei hij: ‘Je hoeft toch iemand niet te gaan aanbidden, omdat ie je de weg wijst?’ Hijzelf had geen volgelingen,…
Maar als een leraar geen autoriteit is of wil zijn, dan maakt dat van hem/haar nog geen watje. Sommige leraren zijn een erg lange en moeilijke weg gegaan,… voordat ze ‘ vonden wat ze zochten’, niet waar?
En je hoeft geen schaap te zijn als je iemand (na)volgt. Wees gewoon eerlijk met jezelf. En oprecht naar de ander.
De Boeddha zei wel, dat de eerste stap vertrouwen is, want hoe kun je zijn leringen echt in alle openheid onderzoeken zonder vertrouwen? Je gelooft namelijk in de leraar als iemand die mogelijk een stapje verder is, dan jezelf. 
Zinloze discussies wijzen op wantrouwen. Maar alles als zoete koek aannemen, wijst op domheid.
Meestal denken we zwart wit. Het afwijzen van een ontwaakt mens of het aanbidden van zo’n mens mist ieder doel.
De Boeddha en Krishnamurti zeiden: ‘Wees een licht voor jezelf.’ En toch waren zij daar om naar te luisteren,…


dinsdag 24 oktober 2017

The Advaita Trap


Jiva

Als ‘ik ben’ geïdentificeerd is met de bodymind kun je spreken van jiva.
Als ‘ik ben’ de bodymind heeft weten los te laten, kun je spreken van Brahman.
Ik ben die Ik Ben, is God.
Onze zogenaamde individuele ziel, gebonden aan het leven, is jiva.
Maar als de kruik breekt, en er geen binnen en buiten meer is, is er sprake van Godrealisatie.
De ruimte binnen de kruik bestaat enkel als illusie. De kruik geeft deze illusie.
Ook al realiseer je ‘ik ben’ maar is de kruik nog heel, leef je nog in het concept van: atman – Brahman.
De kruik is niets anders dan ons ego, de identificatie met de bodymind.

Wouter Schopman over verlichting

(…) ‘Vandaar het idee om een keurmerk voor Guru’s in te stellen. De classificaties verlopen dan als volgt:
Kwart verlicht. Deze heeft alle boeken van Samsara gelezen en ziet zijn kennis aan voor inzicht en weten.
Half verlicht. Deze Guru heeft een abonnement op Inzicht en maakt zijn omgeving hoorndol met ongevraagde inzichten.
Driekwart verlicht. Spuit advaitakennis over de ik-illusie vlekkeloos, is echter jammerlijk slachtoffer van de “advaita-shuffle” en mogelijk depressief.
Verlicht. Is regelmatig op een podium te vinden en laat zich Guru noemen.
Zelfgerealiseerd. Individuen zoals Ramana Maharshi en Nisargadatta Maharaj waarvan wij allemaal hopen dat de westerse variant zich spoedig mag manifesteren.’ (…) Bron: https://kd.nl/2015/10/13/hoe-verlicht-ben-jij-al

zaterdag 21 oktober 2017

Geluk zonder voorwaarden

Je hoeft niets te doen, want geluk is immers je ware natuur: erfgoed.
Het zoeken naar jezelf maakt je niet gelukkiger.
Het is niet gelukkig worden maar gelukkig zijn.
Gelukkig zijn heeft te maken met kijken naar jezelf.
Mensen kijken, letten graag op anderen, niet waar?
Maar laat de aandacht spontaan naar jezelf gaan.
Spontaan… want geluk is immers zonder voorwaarden.

Krishnamurti... I am That


Geluk zonder voorwaarden


vrijdag 20 oktober 2017

Niet mijn hond

Ik heb een hond.
Ik houd van hem.
Maar ik ben niet mijn hond.
Zo is het ik ben, niet de body-mind.
Zo is ik ben niet de wereld.
Wel in de wereld maar niet van de wereld.
'Ik ben niet mijn hond.'

Satsang

Je zit en praat met elkaar over de Waarheid.
Je zit in waarheid met elkaar.
Alles manifesteert zich in Bewustzijn.

donderdag 19 oktober 2017

Neo-advaita

Eigenlijk de totale advaita-beweging zonder dat deze onderworpen is aan een of andere traditie.
Advaita is een zeer oude filosofie uit India. Hier in het Westen doen we graag alles op ons eigen manier.
Advaita is een Sanskriet begrip dat niet-tweeheid betekent. Het is een verwijzing naar dat de zoeker het gezochte is. Dat de druppel  en de zee een zijn.
Tat tvam asi, betekent, Dat zijt gij. Jij bent God. De ervaring van afgescheidenheid zit hem in de identificatie: ik ben de bodymind.
Voorbij de bodymind is ik ben echt vrij. Wel in de wereld maar niet van de wereld. En alleen God (Brahman, Absolute,…) is niet van deze wereld.
Alles manifesteert zich in Bewustzijn. DAT ben jij.
neo-advaita.nl


Documentaire over advaita

Documentaire over Sri Ramana Maharshi, Poonjaji en Sri Nisargadatta:Wie ben ik?

Ik ben de body-mind.
Ik ben denken en lichaam.
Ik ben deze wereld.
Ik ben een leeuw die denkt dat hij een schaap is.
Ik ben een rups op weg een vlinder te worden.
Ik ben de body-mind totdat er een leeuw op mijn pad kwam. De leeuw herinnerde mij aan mijn ware zelf.
Ik ben geen schaap maar een leeuw. (Dit betreft het verhaal dat een leeuwenwelp opgroeide bij schapen. En op een dag verscheen er een leeuw aan hem.)
Ik ben Dat, God.
Het hele probleem ligt in de identificatie met de body-mind.
Ik ben is er al.
Hoe realiseert ik ben ik ben?
Hoe realiseert de zogenaamde innerlijke ruimte van een gesloten aardewerk, dat de ruimte buiten een is? Het aardewerk vormt de illusie. Als deze breekt, is er niet langer binnen en buiten. Bestaat er slechts een ruimte. En daarvan was altijd al sprake, niet waar?

maandag 16 oktober 2017

Samsara

Ze zeggen, velen geloven, dat we terug komen. Dat we blijven geboren worden, zolang we onsZelf niet volledig hebben gerealiseerd.
Als je gewoon naar je leven van alle dag kijkt, zie je wel dat het klopt. Al is het maar Een leven voor jou, volgens jouw geloof. Je keert steeds weer terug in je zelfde pijn, verdriet, haat, hebzucht, verspilzucht,…
Als je gewoon naar jezelf kijkt, dag in dag uit, word je daar niet echt vrolijker van. Pas als je begint te leren van je leven van alle dag, begint er een zonnestraal door te breken. Ook dat weet je dan.
We volharden ‘graag’ (ik denk door onwetendheid en verlangen) in dezelfde fouten. We volharden in ons gedrag. Daarom keren we dagelijks ook terug in dezelfde (innerlijke) hel, zogezegd.
Zou het niet zo zijn, dat als er sprake is van reïncarnatie dat we ook daarin weer terugkeren?
Je komt dan weer als die zoeker terug. Tevens met de sleur van alle dag.
De hemel ligt in onszelf besloten als we de hel in onszelf durven te trotseren. Als we echt niet meer vluchten, waar dan ook in. We echt bereid zijn de les te leren. Zelfs als er misschien geen les te leren valt… We leren kennen wat we werkelijk zijn. DAT wat altijd al vrij is geweest. De illusie van een zelf achter ons latende.


Goeroe zin of onzin?

Een goeroe is iemand die jouw onwetendheid wegneemt, zover dat mogelijk is natuurlijk. Sommige goeroes voegen zelfs iets van hun onwetendheid aan jou toe, dat is natuurlijk minder maar dat gebeurt ook.
Sommige goeroes verdienen graag geld en zijn gek op alle aandacht. Zijn eigenlijk verslaafd aan beiden.
Trouwens alles en iedereen kan jouw goeroe zijn, al is het maar voor een moment.
Maar de echte goeroe is hij/zij die een licht is voor zichzelf en waarbij je het geluk kan hebben ze toevallig te ontmoeten in alle vrijheid.
Soms komen ze op je pad geheel ongevraagd maar leer je ze met de dag meer waarderen.
Sommige mensen staren zich graag blind op hun innerlijke leraar, anderen bidden graag de hele dag tot God, weer anderen lopen voor alles naar hun leraar, goeroe.
Maar het zelf, God en de goeroe zijn een. Daarin ligt juist de ware betekenis van de GOEROE.
Het onderdrukken van je innerlijke leraar heeft geen zin, ook niet denken dat God niet echt bestaat of dat alle goeroes oplichters zijn. Vrijheid, doet alle grenzen vervagen.
Leer de zogenaamde uiterlijke God ook kennen als je ware innerlijke zelf en als een verlicht leraar, de zogenaamde goeroe. Er bestaat enkel onderricht dat verlicht of niet.
Staar je niet blind op een enkele vorm van onderricht.
De satgoeroe omvat hemel en aarde.
ZIJN zegen kan overal voel- en merkbaar zijn.

zondag 15 oktober 2017

De ervaring van non-dualiteit...

...betekent voor 'ik ben', het einde van de ervaring van afgescheidenheid.
Maar iedere ervaring is tijdelijk, dus ik ben blijft in problemen zitten.
Een snoeppot leeg trekken, geeft ook tijdelijk een ervaring van non-dualiteit of een orgasme of bijvoorbeeld een joint. Maar hardlopen en joggen kunnen ook een plezierige ervaring geven, niet waar? Maar het betekent nimmer het echte oplossen van ik ben.
Dus mensen raken makkelijk verslaafd of gaan op zoek naar een herhalende ervaring van non-dualiteit bijvoorbeeld door satsang.
'Ik ben' hevig op zoek naar verlossing.
Zijn verlossing ligt niet in een nieuwe ervaring maar in DAT wat we werkelijk zijn, het Absolute. We zijn niet de wereld die we waarnemen, we zijn DAT waar alles in verschijnt. En DAT is niet op zoek naar enige ervaring. Eigenlijk is DAT de enige echte ervaring, ervaren, zogezegd.
Sri Ramana Maharshi noemde dat ook wel bliss.
Je vindt je vrede niet in deze wereld. Maar in DAT wat je werkelijk bent. De wereld is slechts een begoocheling. Omdat de wereld jou de indruk geeft, dat zij de waarheid is. Dat de waarheid daar ligt en niet in jezelf. Het gaat om het subject, dat zichzelf weet te verlossen door DAT. Ik ben vind enkel tijdelijke rust in de wereld, de wereld van ervaringen.
DAT is het licht der wereld. Sommigen noemen DAT God.
Jij bent gelijk aan God, je bent DAT. Maar je twijfelt daaraan, omdat je het licht niet direct hebt gezien. De druppel is de zee. De zee is een en al druppels. De ruimte in de pot is niet anders dan de ruimte buiten de pot. Er bestaat geen binnen en buiten. Er is enkel DAT.
Maar zolang als we liever zoet worden gehouden door welke ervaring ook, zullen we nimmer onze verlossing verwerkelijken.

Ik ben DAT

Dus voorbij het ik ben, ligt DAT.
Bij ik ben gaat het verhaal over jou hier. Met al je sores.
Ik ben staat voor leed, lijden, omdat jij bent.
DAT echter is niet van deze wereld. Het zogenaamde subject. Want jij bent DAT. Maar bij enige twijfel ben je het object van waarneming, zoals je werk, je pijn, je succes, et cetera.
Je bent in werkelijkheid niet de wereld die je waarneemt. DAT staat voor ‘God’. Atman en Brahman zijn een.

Luister eventueel ook hier nog naar: https://soundcloud.com/nathan-wennegers/dat-ben-ik

vrijdag 13 oktober 2017

Jij bent Dat

Gelukkig zijn

DAT 
…waar alles zich in manifesteert.
Makkelijk gesproken maar wat is 'dat'?
Je kunt het 'God' noemen of dat wat je werkelijk bent.
Dat, is zonder moeite maar onze weg ernaar gaat niet altijd over rozen, dat mag best gezegd worden!
Dat, is geen liefdeloze- ervaring of staat of zijn.
Want de gerealiseerde is ook degene waar hij/zij onderricht aangeeft.
Dat, staat voor absolute vrijheid. Omdat verantwoordelijkheid, identificatie, het object,… niet centraal staat. Je bent die dikke lachende boeddha.
In onwetendheid lijden we.
Als de druppel en de oceaan voor jou een blijken te zijn, is dat niet langer het gezochte. Dat ben jij.

That


Nisargadatta

Onderricht

Het onderricht is begonnen de leraar is daar en de leerling en leraar zijn een.

Zelfkennis

Alles draait om zelfkennis.

‘God’

Ik ben de wereld die ik waarneem het bewustzijn is zijn inhoud ik ben alles maar bovenal Dat. Dat is niet van deze wereld en ik ben Dat.

Een levende paradox het denken denkt God te kennen.

donderdag 12 oktober 2017